Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Kolejny przystanek Go HoCare2.0! Roadshow czyli jak efektywnie uczyć się współtworzenia online!

Kolejny przystanek Go HoCare2.0! Roadshow czyli jak efektywnie uczyć się współtworzenia online!

12 stycznia 2022

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner międzynarodowego projektu HoCare2.0 serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu Go HoCare2.0 ROADSHOW, które odbędzie się w formule online, w dniu 26 stycznia 2022 r.

Nasze wydarzenie skierowane jest do firm w szczególności do MŚP, instytucji naukowo-badawczych, instytucji publicznych oraz osób zainteresowanych tematyką tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Go HoCare2.0 ROADSHOW ma na celu przedstawienie procesu współtworzenia jako nowej metody zarządzania innowacjami oraz korzyści płynących z jego zastosowania. Pokażemy również przykłady dobrych praktyk, powstałych dzięki metodzie współtworzenia, a dedykowanych różnym grupom docelowym.

W trakcie ROADSHOW zaprezentujemy aplikacje dedykowane seniorom, które powstają w ramach projektu HoCare2.0 w celu podniesienia jakości życia tej konkretnej grupy odbiorców. Przedstawimy źródła finansowania młodych innowacyjnych firm.

Informacja o projekcie: Projekt HoCare2.0  to wspólna inicjatywa 11 różnych podmiotów z 6 krajów europejskich, mająca na celu m.in. szerzenie i propagowanie wiedzy na temat procesu współtworzenia. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu jest odpowiedzialna za promowanie współtworzenia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia.

Głównym założeniem współtworzenia jest włączenie użytkowników końcowych w proces rozwoju produktu. Dzięki temu produkt niejako jest tworzony i testowany właśnie przez potencjalnych odbiorców końcowych, którzy mają wpływ na ostateczne funkcje produktu, jego kształt i pozostałe cechy.

W ramach projektu HoCare2.0 zaangażowaliśmy do współpracy przedstawicieli tzw. poczwórnej helisy (MŚP, instytucje naukowo-badawcze, instytucje publiczne oraz seniorów i członków ich rodzin). To właśnie dzięki  tym osobom mamy zapewnioną informację zwrotną, która jest niezwykle cenna przy tworzeniu naszych innowacyjnych rozwiązań z dziedziny opieki domowej (zdrowotnej i społecznej), których odbiorcami są seniorzy. Okazuje się, iż wiele rozwiązań dostępnych na rynku dla osób starszych opiera się na technologiach cyfrowych, co stanowi wielkie wyzwanie dla ich odbiorców.

W naszym projekcie HoCare2.0 pragniemy zwiększyć akceptację nowoczesnych rozwiązań cyfrowych przez osoby starsze, dlatego też zapraszamy właśnie te osoby, by to one w głównej mierze współtworzyły produkty przeznaczone dla nich samych; produkty które podniosą poziom ich życia oraz ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie.

Kluczowe w całym procesie jest zachęcenie firm do zrozumienia i wykorzystywania metod współtworzenia przy tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Główną korzyścią dla firm, które zaczną stosować współtworzenie jest wzrost akceptacji nowych produktów przez ich użytkowników, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez te firmy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy on-line: https://forms.office.com/r/GVEvTZDvGj

Program spotkania Go HoCare2.0! Roadshow