Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GreenFilmTourism 2.0 – Zaproszenie na konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne projektu GreenFilmTourism, w tle mapa, aparat fotograficzny oraz kapelusz.

Zapraszamy przedstawicieli samorządów, branży kreatywnej, instytucji filmowych, organizacji turystycznych oraz mieszkańców do konsultacji społecznych nt. działań na rzecz budowania wizerunku przyjaznego rozwojowi produkcji filmowej i rozwoju całorocznej przestrzeni turystycznej na obszarze pogranicza polsko-słowackiego.

Turystyka filmowa czyli wędrowanie w poszukiwaniu plenerów ulubionych filmów, poszukiwanie ich atmosfery czy próba przeżycia przygód, które były udziałem głównych bohaterów to doskonałe narzędzie promocji regionów. Polsko – słowacki szlak Filmowego Dziedzictwa Kulturowego ma więc szansę stać się sztandarowym produktem przyczyniającym się do umocnienia poczucia tożsamości regionalnej.

Mając powyższe na uwadze serdecznie zapraszamy przedstawicieli:

 • samorządów
 • branży kreatywnej
 • instytucji filmowych
 • organizacji turystycznych
 • mieszkańców

do konsultacji społecznych nt. działań na rzecz budowania wizerunku przyjaznego rozwojowi produkcji filmowej i rozwoju całorocznej przestrzeni turystycznej na obszarze pogranicza.

Poniżej zamieszczono krótką prezentację projektu wraz z przedstawieniem szczegółowych założeń.

Dodatkowo zamieszczono formularz zgłaszania uwag, pytań i sugestii, które można składać w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

 • strona Polska: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-382 Bielsko-Biała
 • strona Słowacka: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Raymanova 9, 080 01 Prešov oraz poczty elektronicznej e-mail:
 • strona Polska: pdaczkowska@arrsa.pl
 • strona Słowacka: zuzana.hudacka@rpicpo.sk

Dopuszcza się możliwość złożenia formularzy u Partnerów Projektu:

 • Małopolska: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
 • Podkarpacie: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Konsultacje potrwają od 16.03 – 5.04.2023!

Dodatkowo zapraszamy na spotkania zespołów roboczych, podczas których omówione zostaną szczegóły dot. działań oraz wypracowane rozwiązania mające wpływ na ostateczny kształt projektu.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.greenfilmtourism.eu

Ulotka promująca projekt GreenFilmTourism.

Założenia projektu (typ pliku: PDF, rozmiar: 200 KB)

Formularz konsultacji (typ pliku: DOC, rozmiar: 164KB)