Logo RARR i EU

Generator Kompetencji 3.0 - Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników MŚP oraz innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami w subregionie rzeszowskim

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Generator Kompetencji 3.0 – Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników MŚP oraz innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami w subregionie rzeszowskim
Logotyp Generator Kompetencji

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 7 listopada 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pt.: „Generator Kompetencji 3.0 – Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników MŚP oraz innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami w subregionie rzeszowskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.

„Generator Kompetencji 3.0” to projekt w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracodawcy z terenu subregionu rzeszowskiego (miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, powiat dębicki, powiat leżajski, powiat łańcucki i powiat ropczycko-sędziszowski) będą mogli uzyskać dofinansowanie na wybraną przez siebie usługę szkoleniową znajdującą się w Bazie Usług Rozwojowych – ogólnodostępną, największą w kraju platformą szkoleniową, dzięki której można podnieść kompetencje i kwalifikacje, zmienić pracę a z pasji uczynić źródło dochodów.

Dofinansowanie na usługi rozwojowe będzie wypłacane w formie refundacji po zrealizowaniu usługi i przedstawieniu przez przedsiębiorcę lub pracodawcę dokumentów potwierdzających skorzystanie z usługi i zapłaceniu za nią.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2027 r.

Dofinansowanie na usługi rozwojowe dla uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem wynosi 17 762 420,00 zł.

Bardziej szczegółowe informacje na temat projektu „Generator Kompetencji 3.0”, zostaną zamieszczone na stronie RARR S.A. na początku 2024 roku.


Na zdjęciu: Pan Mariusz Bednarz – Prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Pan Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie