Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 02/SR/2022

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 02/SR/2022

2 czerwca 2022

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 02/SR/2022

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ogłasza 02/SR/2022 nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 13.06.2022 r. od godz. 7:00 do 20.06.2022 r. do godz. 15:30

 

UWAGA 1:

Niniejszy nabór skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Mała firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 10 do 50 pracowników. Całkowity bilans roczny i/lub obrót firmy nie może przekraczać 10 milionów euro.

Średnia firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 50 do 250 pracowników. Obrót i/lub całkowity bilans roczny średniej firmy nie przekracza 50 milionów euro.

W bieżącym naborze nr 02/SR/2022, mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników są wyłączone z ubiegania się o dofinansowanie usług rozwojowych.

UWAGA 2:

Termin rozpoczęcia usługi rozwojowej nie wcześniej niż 18.07.2022r.

UWAGA 3:

Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 25.09.2022r. Wniosek o refundację kosztów za usługę rozwojową należy złożyć najpóźniej do dnia 09.10.2022r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów.

UWAGA 4:

Oprócz dokumentów koniecznych do aplikowania w ramach projektu, konieczne jest dołączenie zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Przedsiębiorstwa.

Więcej informacji wraz z dokumentacją o naborze w zakładce Projekty RARR GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 02/SR/2022.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:

664 602 833, 730 030 019, (17) 86 76 227.

Biuro projektu:

Szopena 51, 35-959 Rzeszów

e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl