Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista złożonych Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 03/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”
generator-kompetencji

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista złożonych Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 03/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

Niniejszym prezentujemy listę złożonych Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 03/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

W terminie naboru wpłynęło 58 Formularzy zgłoszeniowych, na wnioskowaną kwotę 214 419,00 PLN.

Lista złożonych Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 03/SR/2022.