Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Zamknięcie naboru nr 03/SR/2022
generator-kompetencji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim, w związku z przekroczeniem 95% dostępnej alokacji, informuje, że 04.10.2022r., o godz. 15:30 wstrzymuje przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami. Wnioski, które wpłyną po tym czasie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:

664 602 833, 730 030 019, (17) 86 76 227.

Biuro projektu:

Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl