Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 05/SR/2021

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 05/SR/2021

4 listopada 2021

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ogłasza 05/SR/2021 nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 22.11.2021 r. od godz. 7:00 do 26.11.2021 r. do godz. 15:30

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA 1:

Niniejszy nabór skierowany jest do małych przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

UWAGA 2:

Termin rozpoczęcia usługi rozwojowej nie wcześniej niż 01.01.2022r.

UWAGA 3:

Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 15.07.2022r. Wniosek o refundację kosztów za usługę rozwojową należy złożyć najpóźniej do dnia 29.07.2022r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Przedsiębiorstwa.

Więcej informacji wraz z dokumentacją o naborze w zakładce Projekty RARR GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 05/SR/2021.

Informujemy, że aktualizacji uległ Harmonogram naborów.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 664 602 833, +48 730 030 019, (17) 86 76 227.

Biuro projektu:

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl