Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 03/SR/2022

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 03/SR/2022

21 września 2022

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ogłasza 03/SR/2022 nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć na aktualnych wzorach [aktualizacja dokumentacji z dnia 20.09.2022r.]

Termin naboru: od 03.10.2022r. od godz. 7:00 do 07.10.2022r. do godz. 15:30

Operator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% alokacji przeznaczonej na dany nabór. Po dokonaniu wstępnej oceny wszystkich Formularzy zgłoszeniowych, powstanie lista rankingowa uwzględniająca dostępną alokację.

Szczegółowe informacje oraz aktualne dokumenty dostępne na stronie:

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-kompetencji-2-0/#1663660630117-532c8f2b-947c

Informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:

(+48) 664 602 833, (+48) 730 030 019, (17) 86 76 227, (17) 86 76 222.

Biuro projektu:

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl