Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 03/SR/2021

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 03/SR/2021

18 sierpnia 2021

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ogłasza 03/SR/2021 nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 06.09.2021r. od godz. 7:00 do 10.09.2021r. do godz. 15:30

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA 1:

Niniejszy nabór skierowany jest do:

Przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) z tym, że dofinansowane będą jedynie usługi rozwojowe dotyczące studiów podyplomowych, wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA 2:

Termin zakończenia realizacji usług rozwojowych nie dłuższy niż do 15.07.2022r. Wniosek o refundację kosztów za usługę rozwojową należy złożyć najpóźniej do dnia 25.07.2022r. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia i otrzymania refundacji kosztów.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz utworzyć Profil Przedsiębiorstwa.

W Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z RARR S.A. Umowy wsparcia-promesy.

Więcej informacji wraz z dokumentacją o naborze w zakładce Projekty RARR GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 03/SR/2021.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:

(17) 86 76 217, +48 730 030 019, (17) 86 76 227.

 

Biuro projektu:

Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204, piętro I

e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl