Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 02/SR/2021

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 02/SR/2021

12 kwietnia 2021

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ogłasza 02/SR/2021 nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 12.04.2021 r. od godz. 7:00 do 16.04.2021 r. do godz. 15:30

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA 1:

Niniejszy nabór skierowany jest do:

  • Mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.
  • Uczestnikami projektu mogą być wyłączenie kobiety.

UWAGA 2:

W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o dofinansowanie usługi rozwojowej, w następujących podkategoriach:

– Psychologia i rozwój osobisty (zawarta w kategorii głównej Zdrowie i medycyna),

– Organizacja, Sprzedaż (zawarta w kategorii głównej Biznes),

nie może ona przekroczyć limitu 40h szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika w ramach danego naboru.

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej na usługi rozwojowe w podkategoriach Psychologia i rozwój osobisty, Organizacja oraz Sprzedaż wynosi 40,00 zł netto, bez możliwości zwiększenia wysokości stawki godzinowej.

Weryfikacja kategorii i podkategorii usług następuje na podstawie zapisów kary usługi w Bazie Usług Rozwojowych.

UWAGA 3:

Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi rozwojowej (z wyłączeniem UWAGI 2) w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto*.

* Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK. W przypadku szkoleń specjalistycznych wymagających zaangażowania do zajęć specjalistycznego sprzętu, urządzeń, maszyn, bądź materiałów, maksymalna stawka jednostkowa za godzinę szkolenia może być wyższa niż 150 zł netto, każdorazowo za zgodą Operatora. Informacje o sprzęcie, urządzeniach, maszynach, bądź materiałach wykorzystywanych w prowadzeniu usługi rozwojowej powinny znaleźć się w Karcie Usługi dostępnej w BUR, w sekcji „Szczegółowe informacje o usłudze”.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

Więcej informacji wraz z dokumentacją o naborze w zakładce GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 02/SR/2021.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 730 030 019, +48 790 200 820, +48 664 602 833, (17) 86 76 227.

 

Biuro projektu:

Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204, piętro I

e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl