Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 01/SR/2021_

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 01/SR/2021_

19 stycznia 2021

UWAGA: ZMIANA WZORU ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU!!!

ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI NA NIEAKTUALNYCH WZORACH DYSKWALIFIKUJE Z MOŻLIWOŚCI POPRAWY ORAZ UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ogłasza 01/SR/2021 nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 01.02.2021 r. od godz. 7:00 do 05.02.2021 r. do godz. 15:30

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

UWAGA 1:
Niniejszy nabór skierowany jest do:
• mikroprzedsiębiorstw, z tym że uczestnikami mogą być wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia*,
* wiek określa się na podstawie daty urodzenia i ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie.
• małych i średnich przedsiębiorstw.

UWAGA 2:
W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o dofinansowanie usługi rozwojowej, w następujących podkategoriach:
Psychologia i rozwój osobisty (zawarta w kategorii głównej Zdrowie i medycyna),
Organizacja (zawarta w kategorii głównej Biznes),
nie może ona przekroczyć limitu 40h szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika w ramach danego naboru.
Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej na usługi rozwojowe w podkategoriach Psychologia i rozwój osobisty oraz Organizacja wynosi 40,00 zł netto.

Weryfikacja kategorii i podkategorii usług następuje na podstawie zapisów kary usługi w BUR).

UWAGA 3:
Operator ustala limit cenowy za godzinę usługi rozwojowej (z wyłączeniem UWAGI 2) w wysokości nieprzekraczającej 150,00 zł netto*.
* Limit cenowy nie dotyczy usług rozwojowych pozwalających na zdobycie kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK oraz kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

Więcej informacji wraz z dokumentacją o naborze w zakładce GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 01/SR/2021

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:
(17) 86 76 222, 795 788 450, 730 030 019, (17) 86 76 227.

Biuro projektu:
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204, piętro I
e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl