Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa oraz Lista rezerwowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 03/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa oraz Lista rezerwowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 03/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

12 października 2022

Niniejszym prezentujemy listę rankingową oraz listę rezerwową w ramach naboru nr 03/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

 

W terminie naboru wpłynęło 58 Formularzy zgłoszeniowych na wnioskowaną kwotę 214 419,00 PLN. Do oceny pogłębionej zostało skierowanych 46 Formularzy zgłoszeniowych, pozytywnie ocenionych formalnie, na wnioskowaną kwotę dostępnej alokacji.

 

W przypadku wygenerowania oszczędności Formularze zgłoszeniowe z listy rezerwowej kolejno będą kierowane do oceny pogłębionej.

 

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 03/SR/2022.

Lista rezerwowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 03/SR/2022.