Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 06/SR/2021 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 06/SR/2021 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

11 stycznia 2022

Niniejszym prezentujemy listę rankingową w ramach naboru nr 06/SR/2021 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

W terminie naboru wpłynęło 99 Formularzy zgłoszeniowych, na wnioskowaną kwotę 807 997,52 PLN. Do oceny pogłębionej zostało skierowanych 97 Formularzy zgłoszeniowych, na wnioskowaną kwotę 791 997,53 PLN.

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 06SR2021