Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 02/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”
generator logo

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 02/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

 

Niniejszym prezentujemy listę rankingową w ramach naboru nr 02/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

 

W terminie naboru wpłynęło 15 Formularzy zgłoszeniowych, na wnioskowaną kwotę 274 004,95 PLN. Do oceny pogłębionej zostało skierowanych 14 Formularzy zgłoszeniowych, na wnioskowaną kwotę 270 224,95 PLN.

 

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 02/SR/2022