Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 01/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 01/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

31 marca 2022

Niniejszym prezentujemy listę rankingową w ramach naboru nr 01/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”.

 

W terminie naboru wpłynęło 178 Formularzy zgłoszeniowych, na wnioskowaną kwotę 1 457 916,76 PLN. Do oceny pogłębionej zostało skierowanych 168 Formularzy zgłoszeniowych, na wnioskowaną kwotę 1 401 348,35 PLN.

 

Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru nr 01/SR/2022