W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Elżbieta Jędrasiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sieczkoś - Zastępca Przwodniczącego

Ryszard Jur - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Sibiga - Członek Rady Nadzorczej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN