Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Oferta > Szkolenia RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

Szkolenia RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, które w przystępnej i jasnej formie wyjaśniają stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia dedykowane są dla pracowników, przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych w firmie za bezpieczeństwo danych osobowych.

szkolenia-rodo-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw

Prowadzimy szkolenia z ochrony danych osobowych.

W ramach prowadzonych szkoleń dowiedzą się Państwo m.in. :

  • Jakie obowiązki ciążą na administratorach danych i podmiotach przetwarzających w związku ze stosowaniem RODO oraz przepisów sektorowych?
  • W jaki sposób prowadzić dokumentację firmową, tak aby w sposób prawidłowy chronić dane osobowe pracowników oraz klientów?
  • Jakie działania podjąć, aby zabezpieczyć firmę przez ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie przepisów dot. ochrony danych osobowych i uniknąć kar finansowych?
  • Jak przeprowadzić analizę ryzyka zgodnie z wymogami RODO ?
  • Jakie są aktualne wytyczne zespołów roboczych oraz zalecenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które wyjaśniają stosowanie przepisów w praktyce.

Szkolenia prowadzą eksperci i praktycy z udokumentowanym doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych, którzy będą odpowiadali na pytania uczestników dotyczące wątpliwości w zakresie stosowanych rozwiązań oraz funkcjonującej w firmie dokumentacji.

Udział w szkoleniu gwarantuje Państwu nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Skontaktuj się z naszym ekspertem i umów się na szkolenie.