Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Oferta > Pomoc w zatrudnianiu niepełnosprawnych

Pomoc w zatrudnianiu niepełnosprawnych

Pomagamy w przeprowadzeniu weryfikacji statusu osób z niepełnosprawnością, aby uniknąć uchybień w procesie zatrudnienia.

Pomagamy przy tworzeniu stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami i pozyskaniu na nie refundacji

Przygotowujemy dokumenty, które warunkują udzielenie refundacji przy zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością. Wskazujemy, gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o refundację.

Rekomendujemy i weryfikujemy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przy tworzeniu miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością.

Zajmujemy się kompleksowo rozliczeniem refundacji.

Doradztwo jest dostosowane do specyfiki i oczekiwań PES/PS. Nasi eksperci przeprowadzą Cię krok po kroku przez ten proces, aby z sukcesem stworzyć i optymalnie sfinansować miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Skontaktuj się z naszym ekspertem i zleć nam przygotowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.