Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Oferta > Organizacja wizyt studyjnych

Organizacja wizyt studyjnych

Zobacz z nami przedsiębiorstwa społeczne, które z sukcesem łączą w sobie aspekty biznesowe i misję.

Chcesz zobaczyć jak radzą sobie inni?

Wizyty studyjne to znakomite rozwiązanie, by:

 • skorzystać z doświadczenia innych podmiotów ekonomii społecznej oraz samorządów
  i instytucji pomocowych,
 • zidentyfikować faktyczne problemy i ryzyko oraz możliwości i perspektywy stwarzane przez ekonomię społeczną,
 • podpatrzeć i zainspirować się dobrymi praktykami podmiotów ekonomii społecznej
  i samorządów,
 • nawiązać nowe kontakty i współpracę,
 • uczyć się jak uruchamiać i wzmacniać rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie.

Oferujemy organizację wizyt studyjnych do przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa podkarpackiego i samorządów, które sprzyjają rozwojowi ekonomii społecznej.  Pod indywidualne potrzeby Klienta organizujemy także wizyty tematyczne na terenie całej Polski. Wskażemy ciekawe miejsca i inspirujące praktyki w ekonomii społecznej.

W trakcie wizyt zapewniamy:

 • opiekę merytoryczną
 • przejazd
 • nocleg
 • wyżywienie
 • materiały edukacyjne

Organizujemy wizyty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, pracowników i wolontariuszy, samorządowców i urzędników, przedstawicieli mediów oraz biznesu, przedstawicieli i członków grup nieformalnych.

Skontaktuj się z naszym ekspertem i poznaj z nami przedsiębiorstwa społeczne.