Opracowania

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. specjalizuje się w opracowywaniu  studiów wykonalności, w tym m.in.  dla samorządów i podmiotów starających się o  dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Jesteśmy wykonawcą studiów wykonalności dla przedsięwzięć o bardzo dużej randze, między innymi: Bełchatowsko – Kleszczowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, Noworudzkiego Parku Przemysłowego, Bydgoskiego Parku Przemysłowego, Jaworznickiego Parku Przemysłowego, Częstochowskiego Parku Przemysłowego, Campusu Uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W trybie ciągłym opracowujemy studia wykonalności w zakresie sportu i edukacji, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, infrastruktury drogowej, muzealnej, szpitali, zakładów opieki zdrowotnej  oraz rozwoju przedsiębiorstw.

Ponadto opracowaliśmy wiele planów rozwoju lokalnego i strategii rozwoju dla samorządów. Dodatkowo specjalizujemy się w opracowywaniu kompletnych aplikacji do poszczególnych Funduszy Strukturalnych i wydawnictw.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 36 077 000,00 PLN