Misje gospodarcze

Zorganizujemy dla Państwa misję gospodarczą do dowolnego kraju na świecie. Program misji gospodarczych tworzymy zawsze we współpracy z Wydziałami Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasad na terenie danego kraju, a także z izbami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami branżowymi.

Szukasz partnerów handlowych poza granicami naszego kraju?

Zakres naszych usług jest dostosowany do Państwa potrzeb i może polegać m. in. na:

  • wykupie miejsca wystawienniczego wraz z całym pakietem rejestracyjnym,
  • zapewnieniu zakwaterowania,
  • zorganizowaniu obsługi logistycznej,
  • przygotowaniu projektu materiałów reklamowo-promocyjnych,
  • opracowaniu strategii spotkań z potencjalnymi partnerami,
  • aranżacji spotkań bilateralnych z wcześniej dobranymi partnerami,
  • wsparciu tłumaczeniowym.

Myślisz o wprowadzeniu swoich towarów lub usług na zagraniczne rynki zbytu?