Konsultacje społeczne

Wykonujemy usługi przeprowadzenia i koordynacji konsultacji społecznych wśród mieszkańców, kluczowych interesariuszy, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy tematyka konsultacji lub problem.

Prowadzimy konsultacje społeczne w innowacyjny i różnorodny sposób.

Prowadzimy kompleksowo procesy, wymagające osiągnięcia zgody społecznej.

Specjalizujemy się w obszarze ekonomii społecznej, aktywności obywatelskiej, w wybranych problemach społecznych oraz rozwoju lokalnym.

W ramach usługi przedstawiamy:

  • propozycję i opis przebiegu akcji informacyjnej, w tym propozycję najbardziej odpowiedniego sposobu i kanałów dystrybucji materiałów informacyjnych;
  • wstępny scenariusz działań konsultacyjnych oraz wstępny harmonogramu realizacji konsultacji i działań informacyjnych
  • wycenę przeprowadzenia całości procesu (materiałów, działań informacyjnych i konsultacyjnych);

Usługę realizują eksperci z udokumentowanym doświadczeniem, pracujący zespołowo.

Stosujemy różnorodne metody prowadzenia konsultacji. Dostosowujemy się do miejsca i specyfiki danej społeczności. Przygotujemy materiały multimedialne i drukowane.

Skontaktuj się z naszym ekspertem, przeprowadź konsultacje społeczne w innowacyjny i profesjonalny sposób.