Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2013 > ZP 66-2013-CZP rob bud Budowa Laboratorium Biotechnologii dla URz dokończenie budowy

ZP 66-2013-CZP rob bud Budowa Laboratorium Biotechnologii dla URz dokończenie budowy

20 listopada 2019

Ogłoszenie o zamówieniu – zam. 13.11.2013
Siwz ZP 66-2013-CZP rob bud lab URz – zam. 13.11.2013
Załączniki nr 1 – 8 do Siwz ZP 66-2013-CZP formularze ofertowe – zam. 13.11.2013
Załącznik nr 9 do Siwz ZP 66-2013-CZP umowa – zam. 13.11.2013

Załącznik nr 10 do SIWZ: