Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2013 > ZP 57-2013-CZP roboty budowlane – Budowa budynku Hali nr 1

ZP 57-2013-CZP roboty budowlane – Budowa budynku Hali nr 1

20 listopada 2019

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dz.U.U.E. dnia 26.08.2013 r..pdf (180,11 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. dnia 28.08.2013 – 2013-OJS166-288026-pl.pdf (255,78 KB)

Siwz ZP 57-2013-CZP rob bud Hala nr 1 – zam. 28.08.2013.pdf (568,55 KB)

Załączniki nr 1 – 8 do Siwz ZP 57-2013-CZP formularze ofertowe – zam. 28.08.2013.doc (260,5 KB)

Załącznik nr 9 do Siwz ZP 57-2013-CZP umowa – zam. 28.08.2013.pdf (273,2 KB)

Załącznik nr 10 do SIWZ:

0. POZWOLENIA NA BUDOWĘ

I. PROJEKT BUDOWLANY – BUDOWA BUDYNKU HALI Nr1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Realizowana w ramach:

ROZBUDOWY INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM

OBSŁUGI PPNT

Tom I – Projekt zagospodarowania terenu

Tom II- Projekt architektoniczno-budowlany

II. PROJEKTY WYKONAWCZE

 

 1. Architektura
 2. Konstrukcja
 3. Wewnętrzne instalacje wod – kan
 4. Instalacja doziemna gazu niskiego ciśnienia na odcinku A-B
 5. Przyłącza i sieci wod – kan
 6. Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t. wraz z kotłownią gazową
 7. Wewnętrzna instalacja gazowa
 8. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
 9. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 2×630 kVA
 10. Instalacje elektryczne podstawowe
 11. Instalacje okablowania strukturalnego (logiczna i telefoniczna)
 12. I. System sygnalizacji pożaru (SSP)
 13. Instalacja oddymiania pożarowego

III. Instalacja telewizji dozorowej

 1. I. Zasilanie budynku – linie kablowe SN 15 kV
 2. Oświetlenie terenu

III. Kanalizacja teletechniczna

 1. Drogi i ukształtowanie terenu

III.             PRZEDMIARY ROBÓT

 

 1.  Roboty budowlano-konstrukcyjne
 2.  Wewnętrzne instalacje wod –kan
 3.  Instalacja doziemna gazu niskiego ciśnienia na odcinku A-B
 4.  Przyłącza i sieci wod – kan
 5.  Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t. wraz z kotłownią gazową
 6.  Wewnętrzna instalacja gazowa
 7.  Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
 8.  Stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 2×630 kVA
 9.  Instalacje elektryczne podstawowe
 10.  Instalacje okablowania strukturalnego (logiczna i telefoniczna)
 11.  I. System sygnalizacji pożaru (SSP)
 12. Instalacja oddymiania pożarowego

 III. Instalacja telewizji dozorowej

 1.  I. Zasilanie budynku – linie kablowe SN 15 kV
 2. Oświetlenie terenu

 III. Kanalizacja teletechniczna

 1.  Drogi i ukształtowanie terenu

IV.            SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 1.     Branża budowlano-konstrukcyjna
 2.     Wewnętrzne instalacje wod – kan
 3.     Instalacja doziemna gazu niskiego ciśnienia na odcinku A-B
 4.     Przyłącza i sieci wod – kan
 5.     Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t.
 6.     Kotłownia gazowa
 7.     Wewnętrzna instalacja gazowa
 8.     Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
 9.     Stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 2×630 kVA
 10.     Instalacje elektryczne podstawowe
 11.   Instalacje okablowania strukturalnego (logiczna i telefoniczna)
 12.   I. System sygnalizacji pożaru (SSP)
 13. Instalacja oddymiania pożarowego

                  III. Instalacja telewizji dozorowej

 1.             I. Zasilanie budynku – linie kablowe SN 15 kV
 2. Oświetlenie terenu

 III. Kanalizacja teletechniczna

 1. Drogi i ukształtowanie terenu
 2. STO. Wymagania ogólne