Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2014 > ZP 49-2014-CZP roboty budowlane Hala nr 4

ZP 49-2014-CZP roboty budowlane Hala nr 4

20 listopada 2019

Ogłoszenie o zamówieniu – zam. 30.10.2014
siwz ZP 49-2014-CZP Hala nr 4 – zam. 30.10.2014
Załączniki nr 1-8 do siwz ZP 49-2014-CZP – zam. 30.10.2014
Załączniki nr 1 – 8 do Siwz ZP 49-2014-CZP formularze ofertowe – zam. 30.10.2014
Załącznik nr 9 do Siwz ZP 49-2014-CZP umowa – zam. 30.10.2014

Projekt budowlany

 

Projekty Wykonawcze

 

Przedmiary Robót

 

Specyfikacje Techniczne

Zmiana nr 1 siwz
Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr1 siwz – zam.21.11.2014r

 Wyjaśnienia nr2 siwz – zam.25.11.2014r

Wyjaśnienia nr3 siwz – zam.25.11.2014r

Wyjaśnienia nr4 siwz  – zam 27.11.2014r

Zmiana nr 2 siwz – termia skladanai i otwarcia ofert – zam.27.11.2014r
Zmiana nr 2 ogłoszenia o zamówieniu – zam. 27.11.2014