Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2017 > ZP 43/2017/ROWES Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na potrzeby sześciu edycji wyjazdowej Szkoły Liderów

ZP 43/2017/ROWES Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na potrzeby sześciu edycji wyjazdowej Szkoły Liderów

20 listopada 2019

Rzeszów, 20 listopada 2017 r.

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na potrzeby sześciu edycji wyjazdowej Szkoły Liderów: zapewnienie trenerów oraz zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników na potrzeby projektu pt. „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, ZP 43/2017/ROWES

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Formularz oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia


Rzeszów, 27 listopada 2017 r.
Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu


Rzeszów, 30 listopada 2017 r.

Informacja z otwarcia ofert


Rzeszów, 7 grudnia 2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Rzeszów, 12 grudnia 2017 r.

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej


Rzeszów, 18 grudnia 2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia