ZP 4-2014-CZP rob bud. Hala nr 2

20 listopada 2019

Ogłoszenie o zamówieniu z 31.01.2014.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E – zam. 5.02.2014.pdf
Siwz ZP 4-2014-CZP – zam. 5.02.2014.pdf
Załączniki nr 1 – 8 do Siwz ZP 4-2014-CZP formularze ofertowe – zam. 5.02.2014.doc
Załącznik nr 9 do siwz – umowa – zam. 5.02.2014.pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ:

0. Pozwolenie na budowę

I. PROJEKT BUDOWANY dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – II etap”
Budynek „Hala nr 2” część produkcyjna obiektu (I etap realizacji inwestycji)z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacjami i urządzeniami budowlanymi ) na działkach nr 1867/167, 187/187 i na części działki nr 1867/168 w Jasionce oraz na działce nr 425/20 w Tajęcinie)

 1. Projekt budowlany TOMI
 2. Projekt budowlany TOMII

II. PROJEKTY WYKONAWCZE – część produkcyjna obiektu I etap realizacji – jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa

 1. Architektura
 2. Konstrukcja
 3. Wentylacja mechaniczna
 4. Wewnętrzna instalacja gazu oraz ogrzewania
 5. Wewnętrzna instalacja wod-kan
 6. Instalacje elektryczne podstawowe
 7. Stacja transformatorowa 15/0,4kV 1 x 630kVA – I Etap
 8. Oświetlenie terenu, Zabezpieczenie istniejących kabli kolidujących z inwestycją
 9.  Przyłącza sanitarne
 10. Instalacja doziemna gazu
 11. Drogi i ukształtowanie terenu

III. PRZEDMIARY ROBÓT

 1. Robót budowlanych
 2. Wentylacja mechaniczna
 3. Wewnętrzna instalacja gazu oraz ogrzewania
 4. Wewnętrzna instalacja wod-kan
 5. Instalacje elektryczne podstawowe
 6. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV 1×630 kVA – I Etap
 7. Oświetlenie terenu, Zabezpieczenie istniejących kabli kolidujących z inwestycją
 8. Przyłącza sanitarne
 9. Instalacja doziemna gazu
 10. Drogi i ukształtowanie terenu

IV. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 1. Robót budowlanych
 2. Wentylacja mechaniczna
 3. Wewnętrzna instalacja gazu oraz ogrzewania
 4. Wewnętrzna instalacja wod-kan
 5. Instalacje elektryczne podstawowe
 6. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV 1×630 kVA – I Etap
 7. Oświetlenie terenu, Zabezpieczenie istniejących kabli kolidujących z inwestycją
 8. Przyłącza sanitarne
 9. Instalacja doziemna gazu
 10. Drogi i ukształtowanie terenu

V. Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót rozbiórkowych budynku gospodarczego oraz uzupełnienie do zgłoszenia  (opis sposobu wykonania robót rozbiórkowych)
VI. Lokalizacja i opis obiektów do wyburzenia (szambo i transzeja)
VII. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót budowlanych. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia.
VIII. Wzór tablicy informacyjnej

 


Zmiany nr 1 Siwz ZP 4-2014-CZP – zam. 18.02.2014

Załącznik do pisma Zmiany nr 1 treści SIWZ ZP 4/2014/CZP

II. PROJEKTY WYKONAWCZE – część produkcyjna obiektu I etap realizacji – jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa

2. Konstrukcja
7. Stacja transformatorowa 15/0,4kV 1 x 630kVA – I Etap

III. PRZEDMIARY ROBÓT
1. Robót budowlanych


Zmiany nr 2 Siwz ZP 4-2014-CZP – zam. 18.02.2014.pdf
Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu z 18.02.2014.pdf
Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DzUUE – zam. 20.02.2014.pdf
Wyjasnienia nr 1 Siwz ZP 4-2014-CZP – zam. 21.02.2014.pdf
Wyjasnienia nr 2 Siwz ZP 4-2014-CZP – zam. 21.02.2014.pdf
Wyjasnienia nr 3 Siwz ZP 4-2014-CZP – zam. 26.02.2014.pdf
Wyjasnienia nr 4 Siwz ZP 4-2014-CZP – zam. 26.02.2014.pdf
Wyjasnienia nr 5 Siwz i zmiana nr 3 siwz ZP 4-2014-CZP – zam. 7.03.2014.pdf
Odpowiedź PGE
       Ballustrada
Zmiana nr 2 ogłoszenia o zamówieniu z 7.03.2014.pdf