Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2019 > ZP 39-2019-DWP Dostarczenie licencji oprogram. do wspom. prac inż w zakresie proj, tworz dok płaskiej, symulacji met elem skoń MES

ZP 39-2019-DWP Dostarczenie licencji oprogram. do wspom. prac inż w zakresie proj, tworz dok płaskiej, symulacji met elem skoń MES

19 listopada 2019