Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2015 > ZP 3-2015-CZP Roboty budowlane – Rozbudowa Hali nr 2 , jedn. 3 i 4.

ZP 3-2015-CZP Roboty budowlane – Rozbudowa Hali nr 2 , jedn. 3 i 4.

20 listopada 2019

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 13.02.2015
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE dnia 18.02.2015
siwz zp 3-2015-CZP – zam. 18.02.2015
Załączniki nr 1 – 8 do siwz ZP 3-2015-CZP.doc
Załącznik nr 10 do SIWZ:

1. Pozwolenie na budowę

2. Projekty budowlane

  • Projekt_budowalny_tom1
  • Projekt_budowalny_tom2

3. Projekty wykonawcze
4. Przedmiary robót
5. Szczegółówe Spec tech wyk i odb rob bud.