Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2018 > ZP 27-2018-PPNT usługi szkoleniowej z zakresu kursu zawodowego Pośrednik w obrocie nieruchomościami

ZP 27-2018-PPNT usługi szkoleniowej z zakresu kursu zawodowego Pośrednik w obrocie nieruchomościami

20 listopada 2019

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursu zawodowego „Pośrednik w obrocie nieruchomościami”.

Rzeszów, 17 października 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferta

OPZ

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe wyliczenie ceny– nie dołączać do oferty, dokument wymagany bezpośrednio przed podpisaniem umowy


Rzeszów, 26 października 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


Rzeszów, 26 października 2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Rzeszów, 31 października 2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia