Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2018 > ZP 24-2018-ROWES usługi społeczne – szkolenia zawodowe wg potrzeb – szkolenia miękie – 10 części