Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2018 > ZP 21-2018-PPNT Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursu zawodowego „Pośrednik w obrocie nieruchomościami”

ZP 21-2018-PPNT Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursu zawodowego „Pośrednik w obrocie nieruchomościami”

20 listopada 2019

Rzeszów, 30 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferta

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe wyliczenie ceny– nie dołączać do oferty, dokument wymagany bezpośrednio przed podpisaniem umowy


Rzeszów, 7 września 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


Rzeszów, 7 września 2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Rzeszów, 3 października 2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania i nieudzieleniu zamówienia

Pliki do pobrania