Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2017 > ZP 21-2017-CSW usługi społeczne – szkolenia wg potrzeb i catering