Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2011 > ZP 11/2011/CZP – inspektor nadzoru inwestorskiego

ZP 11/2011/CZP – inspektor nadzoru inwestorskiego

26 listopada 2019

Dokumentacja techniczna robót budowlanych, nad którymi będzie pełniony nadzór inwestorski jak w przetargu nr 06/2011/CZP