Zakup i dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego

1 grudnia 2019

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “Samorządowe Spółdzielnie Socjalne -miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” złożonego w ramach konkursu nr 21/POKL/7.2.2/2011 Priorytet VII POKL Działanie nr 7.2 Podziałanie 7.2.2 Numer indentyfikacyjny KSI: WND-POKL.07.02.02-18-039/11. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w załączniku: