Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Zamówienia do 30 tys. Euro do roku 2015 > Wykonania materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego -III etap PPNT”

Wykonania materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego -III etap PPNT”

1 grudnia 2019

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego:

Wykonania materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne szczegóły dot. w/w zapytania znajdziecie Państwo w załączniku: “Zaproszenie do składania ofert”.

Znak sprawy RARR/CZP/2429/2015

Ofertę należy złożyć w budynku RARR S.A., Sekretariat pokój 317 w formie pisemnej na Formularzu Oferty.

Termin składania ofert: do dnia 08.05.2015 r.

Zamawiający wydłuża czas składania ofert do dnia 14.05.2015 r. (Zapytanie ofertowe nr RARR/CZP/2429/2015)

UWAGA! 
Zamawiający wydłuża czas składania ofert do dnia 18.05.2015 r. (Zapytanie ofertowe nr RARR/CZP/2429/2015), jednocześnie informując o zmianie “Zaproszenia do składania ofert” w szczególności zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianie umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje:
Zmiana_NR_1_Zaproszenia_RARR_CZP_2429_2015,
Zaproszenie_do_skl_ofert_zmiana_11_05_15,
Formularz_oferty_zmiana_11_05_15,
Umowa_o_dzielo_11_05_2015

ZMIANA I COFNIECIE OFERTY:
1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu składania ofert.
2. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana” lub „wycofanie”.
3. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 1

UWAGA!!
Informacja o wyborze oferty w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego znak sprawy RARR/CZP/2429/2015 na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w związku z rozstrzygnięciem zapytanie ofertowe znak sprawy RARR/CZP/2429/2015 na: Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: Creative „Świat Reklamy”, Prokopiak, Semen S.C., ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów.
W/w oferta jest ofertą z najniższą ceną ze wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie.

Pliki do pobrania