ZAMÓWIENIA PUBL.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dz.U.U.E. dnia 26.08.2013 r..pdf (180,11 KB)
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. dnia 28.08.2013 - 2013-OJS166-288026-pl.pdf (255,78 KB)
 

Siwz ZP 57-2013-CZP rob bud Hala nr 1 - zam. 28.08.2013.pdf (568,55 KB)
 

Załączniki nr 1 - 8 do Siwz ZP 57-2013-CZP formularze ofertowe - zam. 28.08.2013.doc (260,5 KB)
 

Załącznik nr 9 do Siwz ZP 57-2013-CZP umowa - zam. 28.08.2013.pdf (273,2 KB)

 

Załącznik nr 10 do SIWZ:

 

 

0.         POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

I.                   PROJEKT BUDOWLANY – BUDOWA BUDYNKU HALI Nr1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

Realizowana w ramach:

ROZBUDOWY INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM

OBSŁUGI PPNT

Tom I – Projekt zagospodarowania terenu

Tom II- Projekt architektoniczno-budowlany

 

II.                PROJEKTY WYKONAWCZE

 

1.          Architektura

2.          Konstrukcja

3.          Wewnętrzne instalacje wod – kan

4.          Instalacja doziemna gazu niskiego ciśnienia na odcinku A-B

5.          Przyłącza i sieci wod – kan

6.          Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t. wraz z kotłownią gazową

7.          Wewnętrzna instalacja gazowa

8.          Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

9.          Stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 2x630 kVA

10.      Instalacje elektryczne podstawowe

11.      Instalacje okablowania strukturalnego (logiczna i telefoniczna)

12.      I. System sygnalizacji pożaru (SSP)

        II. Instalacja oddymiania pożarowego

III. Instalacja telewizji dozorowej

13.      I. Zasilanie budynku – linie kablowe SN 15 kV

II. Oświetlenie terenu

III. Kanalizacja teletechniczna

14.      Drogi i ukształtowanie terenu

 

III.             PRZEDMIARY ROBÓT

 

1.       Roboty budowlano-konstrukcyjne

2.       Wewnętrzne instalacje wod –kan

3.       Instalacja doziemna gazu niskiego ciśnienia na odcinku A-B

4.       Przyłącza i sieci wod – kan

5.       Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t. wraz z kotłownią gazową

6.       Wewnętrzna instalacja gazowa

7.       Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

8.       Stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 2x630 kVA

9.       Instalacje elektryczne podstawowe

10.   Instalacje okablowania strukturalnego (logiczna i telefoniczna)

11.   I. System sygnalizacji pożaru (SSP)

 II. Instalacja oddymiania pożarowego

 III. Instalacja telewizji dozorowej

12.   I. Zasilanie budynku – linie kablowe SN 15 kV

 II. Oświetlenie terenu

 III. Kanalizacja teletechniczna

13.   Drogi i ukształtowanie terenu

 

IV.             SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

 

           1.    Branża budowlano-konstrukcyjna

           2.    Wewnętrzne instalacje wod – kan

           3.    Instalacja doziemna gazu niskiego ciśnienia na odcinku A-B

           4.    Przyłącza i sieci wod – kan

           5.    Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t.

           6.    Kotłownia gazowa

           7.    Wewnętrzna instalacja gazowa

           8.    Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

           9.    Stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 2x630 kVA

           10.  Instalacje elektryczne podstawowe

           11.  Instalacje okablowania strukturalnego (logiczna i telefoniczna)

           12.  I. System sygnalizacji pożaru (SSP)

                  II. Instalacja oddymiania pożarowego

                  III. Instalacja telewizji dozorowej

            13.   I. Zasilanie budynku – linie kablowe SN 15 kV

 II. Oświetlenie terenu

 III. Kanalizacja teletechniczna

14.  Drogi i ukształtowanie terenu

15.  STO. Wymagania ogólne

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Czwartek, 14 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie

2019-11-06
5 listopada 2019r. w Rzeszowie odbyło się III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej...

ZAPRASZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA EKSPERTA DS. CROWDFUNDINGU

2019-11-05
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje eksperta w dziedzinie crowdfundingu z wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia i prowadzenia kampanii crowdfundingowych.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-05
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU PASSPARTOOL

2019-11-04
W dniach 22 i 23 października 2019r., przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. brali udział w Spotkaniu Inauguracyjnym projekt „PASSPARTOOL - Kluczowe narzędzia do oceny i poprawy polityki w zakresie miękkich innowacji”.

Rusza nabór do V edycji projektu „Podkarpacki E-Senior”

2019-10-31
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie ogłasza nabór do V edycji projektu „Podkarpacki E-Senior” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN