ZAMÓWIENIA PUBL.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dz.U.U.E. dnia 26.08.2013 r..pdf (180,11 KB)
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. dnia 28.08.2013 - 2013-OJS166-288026-pl.pdf (255,78 KB)
 

Siwz ZP 57-2013-CZP rob bud Hala nr 1 - zam. 28.08.2013.pdf (568,55 KB)
 

Załączniki nr 1 - 8 do Siwz ZP 57-2013-CZP formularze ofertowe - zam. 28.08.2013.doc (260,5 KB)
 

Załącznik nr 9 do Siwz ZP 57-2013-CZP umowa - zam. 28.08.2013.pdf (273,2 KB)

 

Załącznik nr 10 do SIWZ:

 

 

0.         POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

I.                   PROJEKT BUDOWLANY – BUDOWA BUDYNKU HALI Nr1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 

Realizowana w ramach:

ROZBUDOWY INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM

OBSŁUGI PPNT

Tom I – Projekt zagospodarowania terenu

Tom II- Projekt architektoniczno-budowlany

 

II.                PROJEKTY WYKONAWCZE

 

1.          Architektura

2.          Konstrukcja

3.          Wewnętrzne instalacje wod – kan

4.          Instalacja doziemna gazu niskiego ciśnienia na odcinku A-B

5.          Przyłącza i sieci wod – kan

6.          Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t. wraz z kotłownią gazową

7.          Wewnętrzna instalacja gazowa

8.          Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

9.          Stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 2x630 kVA

10.      Instalacje elektryczne podstawowe

11.      Instalacje okablowania strukturalnego (logiczna i telefoniczna)

12.      I. System sygnalizacji pożaru (SSP)

        II. Instalacja oddymiania pożarowego

III. Instalacja telewizji dozorowej

13.      I. Zasilanie budynku – linie kablowe SN 15 kV

II. Oświetlenie terenu

III. Kanalizacja teletechniczna

14.      Drogi i ukształtowanie terenu

 

III.             PRZEDMIARY ROBÓT

 

1.       Roboty budowlano-konstrukcyjne

2.       Wewnętrzne instalacje wod –kan

3.       Instalacja doziemna gazu niskiego ciśnienia na odcinku A-B

4.       Przyłącza i sieci wod – kan

5.       Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t. wraz z kotłownią gazową

6.       Wewnętrzna instalacja gazowa

7.       Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

8.       Stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 2x630 kVA

9.       Instalacje elektryczne podstawowe

10.   Instalacje okablowania strukturalnego (logiczna i telefoniczna)

11.   I. System sygnalizacji pożaru (SSP)

 II. Instalacja oddymiania pożarowego

 III. Instalacja telewizji dozorowej

12.   I. Zasilanie budynku – linie kablowe SN 15 kV

 II. Oświetlenie terenu

 III. Kanalizacja teletechniczna

13.   Drogi i ukształtowanie terenu

 

IV.             SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

 

           1.    Branża budowlano-konstrukcyjna

           2.    Wewnętrzne instalacje wod – kan

           3.    Instalacja doziemna gazu niskiego ciśnienia na odcinku A-B

           4.    Przyłącza i sieci wod – kan

           5.    Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t.

           6.    Kotłownia gazowa

           7.    Wewnętrzna instalacja gazowa

           8.    Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

           9.    Stacja transformatorowa 15/0,4 kV; 2x630 kVA

           10.  Instalacje elektryczne podstawowe

           11.  Instalacje okablowania strukturalnego (logiczna i telefoniczna)

           12.  I. System sygnalizacji pożaru (SSP)

                  II. Instalacja oddymiania pożarowego

                  III. Instalacja telewizji dozorowej

            13.   I. Zasilanie budynku – linie kablowe SN 15 kV

 II. Oświetlenie terenu

 III. Kanalizacja teletechniczna

14.  Drogi i ukształtowanie terenu

15.  STO. Wymagania ogólne

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Marzec 2019
dziś jest: Poniedziałek, 25 Marzec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Przedłużona Rekrutacja do Symulatora Przedsiębiorczości Społecznej (SPS)

2019-03-20
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Symulatorze Przedsiębiorczości Społecznej.

Spotkanie z przedsiębiorcami w Jaśle

2019-03-19
W dniu 15 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Jasła oraz okolic, którego organizatorem była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Urzędem Miasta w Jaśle.

Enterprise Europe Network: SME Panel – Konsultacje w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywością

2019-03-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zachęca Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywością.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas targów Free From Functional Food Expo, 28-29 maja 2019 r., Barcelona

2019-03-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy z branży spożywczej do udziału w giełdzie kooperacyjnej podczas targów Free From Functional Food Expo, odbywającej się w dniach 28-29 maja 2019 r. w Barcelonie.

Program CZYSTE POWIETRZE

2019-03-13
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza posiadaczy domów jednorodzinnych do skorzystania z oferty na przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla programu „Czyste Powietrze”. Program z pewnością zainteresuje wszystkich, którzy planują wymień piec lub przeprowadź termomodernizację swojego domu. Po więcej informacji zapraszamy pod numer +48 17 77 36 820 lub pod adresem e-mail: btrybek@rarr.rzeszow.pl.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN