Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2018 > ZP 20/2018/PPNT Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów zawodowych według potrzeb

ZP 20/2018/PPNT Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów zawodowych według potrzeb

19 listopada 2019

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów zawodowych według potrzeb dla Uczestników Projektu „Szansa na Sukces” .

Rzeszów, 27 lipca 2018 r.

Dokumenty dotyczące wszystkich części zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferta

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe wyliczenie ceny– nie dołączać do oferty, dokument wymagany bezpośrednio przed podpisaniem umowy!


Rzeszów, 7 sierpnia 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert


Rzeszów, 20 sierpnia 2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części II-V, IX zamówienia


Rzeszów, 21 sierpnia 2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I, VI, VII zamówienia oraz unieważnieniu części VIII zamówienia


Rzeszów, 23 sierpnia 2018 r.

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I i IV zamówienia


Rzeszów, 28 sierpnia 2018 r.

Informacja o udzieleniu i nieudzieleniu zamówienia