Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Zamówienia do 30 tys. Euro - 2017 > Przeprowadzenie oceny wniosków i biznesplanów,22/ZO/ROWES/2017