Opracowanie dokumentacji projektowej hallu RARR

1 grudnia 2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej, aktualizacji „Projektu budowlanego i projektu wykonawczego hallu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz świetlika” w oparciu o zaktualizowany projekt koncepcji hallu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. –
dot. projektu pn. „ Wdrożenie nowych usług szkoleniowo – doradczych dla MŚP poprzez przebudowę i modernizację budynku przy ul .Szopena 51 w Rzeszowie”.”

 

Oferty prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 317 (II piętro) do dnia 22.11.2013 (piątek) do godz. 15.00.

Pliki do pobrania