Kserokopia materiałów szkoleniowych

1 grudnia 2019

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Kserokopię materiałów szkoleniowych na szkolenia podstawowe dla 52 Uczestników projektu w ramach projektu „Pożyczki na start” realizowanego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szczegóły w załącznikach.

Pliki do pobrania