Kampania wizerunkowa

1 grudnia 2019

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: opracowanie koncepcji kampanii wizerunkowej w ramach projektu „WOMEN – Realizing aTransnational Strategy against the brain-drain of well-educated young women” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej, priorytet I, Obszar 1.3. Wspieranie Rozwoju Wiedzy na podstawie Umowy o dofinansowanie 4CE506P1.
Zachęcamy do zapoznania się z opisem zlecanego zadania i składania ofert na jego realizację do 25 września 2013 roku.

Pliki do pobrania