Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2010 > 22/2010/CZP – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

22/2010/CZP – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

26 listopada 2019

Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – II Etap
Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody
oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków
w miejscowości Jasionka, Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013
Oś Priorytetowa 1 Nowoczesna Gospodarka
Działanie I.3 Wspieranie Innowacji