Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Przetargi > Przetargi z roku 2010 > 21/2010/CZP – Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

21/2010/CZP – Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

26 listopada 2019

Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – II Etap
Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody
oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków
w miejscowości Jasionka Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie

Wyjaśnienia do SIWZ:

Pliki do pobrania