2/2008/BK

27 listopada 2019

Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania o znaku: 2/2008/BK pod nazwą: „Zakup trwałych upominków – wyroby z galanterii skórzanej” – zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 kwietnia 2008r nr 69831-2008.