1/2008/BP

27 listopada 2019

Ogłoszenie o zamówieniu – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania 1/2008/BP pod nazwą: Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami kablowymi SN 15 kV z GPZ Rzeszów – Zaczernie – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S1 – I etap w miejscowości Jasionka i Tajęcina gmina Trzebownisko, województwo Podkarpackie.