PROJEKTY

WOMEN - "Realising a Transational Strategy against the brain-drain of well-educated young women"

Młode wykształcone kobiety coraz częściej opuszczają regiony peryferyjne nie widząc dla siebie perspektyw rozwoju. W wyniku tej sytuacji zachodzą nie tylko zmiany demograficzne, występuje również deficyt wykwalifikowanej siły roboczej. Aby zachęcić młode dobrze wykształcone kobiety do pozostania w regional wolniej rozwijających się należy podjąć szereg odpowiednich kroków. Projekt WOMEN wspiera rozwój zawodowy młodych kobiet poprzez realizację.


Cele Projektu:
Projekt „WOMEN” ma na celu realizację ponadnarodowej strategii oraz opracowanie pilotażowych działań w kierunku przeciwdziałania zjawisku migracji dobrze wykształconych kobiet i wdrażanie wspólnych rozwiązań w zarządzaniu zmianami demograficznymi.


Partnerzy Projektu:
Zadania w ramach Projektu są wspólnie realizowane przez 11 Partnerów z 5 krajów: Niemcy - (Ministry for Regional Development and Transport Saxony –Anhalt – Lider Projektu), Węgry, Słowenia, Austria, Polska, w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2014r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme). Realizowany jest on na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.


Działania projektu:
1. Opracowanie ponadnarodowej strategii w oparciu o:

 • wyniki projektu SEMIGRA,
 • analizę dobrych praktyk z innych regionów UE dotkniętych problemem migracji dobrze wykształconych młodych kobiet,
 • dialog z ekspertami, instytucjami regionalnymi na temat możliwych sposobów przeciwdziałania narastającemu problemowi drenażu mózgów.


2. Działania pilotażowe:

 • konkurs „Kobiety są przyszłością” organizowany na szczeblu regionalnym oraz międzynarodowym, skierowany do kobiet przedsiębiorczych, pracodawców przyjaznych matkom itp. Więcej informacji tutaj.
 • kampanie promocyjne, mające na celu wykreowanie wizerunku terenów peryferyjnych, dotkniętych przez migracje młodych osób jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, podjęcia pracy oraz życia (kampania wizerunkowa wdrażana będzie w ramach projektu w 2014 roku),
 • seminaria i doradztwo skierowane do menadżerów personalnych wspomagających przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań na rzecz kobiet pracujących w firmach, ich współpracy z odpowiednimi instytucjami publicznymi, poprawie sytuacji zatrudnienia w regionie, Więcej informacji tutaj.
 • promocja i wspieranie sieci społecznościowych

Do współpracy zapraszamy:

 • kobiety
 • pracodawców
 • NGOs
 • Naukowców
 • przedstawicieli władz lokalnych oraz samorządy


Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 313 (2 piętro)
Tel. 17 867 62 44, 17 867 62 75, Fax: 17 852 06 11


Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kojder-Walaszek, e-mail: akojder@rarr.rzeszow.pl
Katarzyna Gelmuda, e-mail: kgelmuda@rarr.rzeszow.pl
Blanka Kopeć, e-mail: bkopec@rarr.rzeszow.pl

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://women-project.eu/polish/

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Piątek, 13 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN