PROJEKTY

Transgraniczne Centrum Wspierania Organizacji Okołobiznesowych (2005 - 2006)

Projekt realizowany był w ramach Narodowego Programu dla Polski 2003 Fundusz Małych Projektów. Celem projektu było utworzenie Transgranicznego Centrum Wspierania Organizacji Okołobiznesowych.

Realizacja działań założonych w projekcie stworzyła podstawy techniczne i merytoryczne do utworzenia szerokiej platformy współpracy polskich i ukraińskich organizacji okołobiznesowych, animacji lokalnych liderów oraz grup inicjatywnych do działań na rzecz swoich środowisk.

Projekt skierowany był do okołobiznesowych organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego oraz obwodu zakarpackiego (Ukraina), lokalnych liderów tych regionów, nieformalnych grup inicjatywnych, osób indywidualnych poszukujących kontaktu z organizacjami okołobiznesowymi lub informacji o nich.

Utworzenie TCWOO pomogło w zintegrowaniu polskiego i ukraińskiego sektora pozarządowego, a uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach umożliwiło wymianę doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk. Poradnictwo, szkolenia, staże umożliwiły uczestnikom zdobycie przydatnej wiedzy, umiejętności oraz dały podstawy do efektywnych działań.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • utworzono biuro TCWOO,
 • powstała podstrona internetowa Centrum, zawierająca linki tj.: aktualności, bazę danych, publikacje oraz kontakt.
 • odbyły się dyżury eksperta w kwestiach związanych z działalnością organizacji,
 • wydane zostały broszury pn. „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych”,
 • odbyły się staże szkoleniowe dla liderów ukraińskich organizacji, warsztaty szkoleniowe, spotkania informacyjne oraz spotkanie informacyjno-promocyjne.

Efekty projektu:

 • integracja sektora polskich i ukraińskich organizacji okołobiznesowych,
 • wymieniana doświadczeń,
 • zdobycie praktycznej wiedzy przez uczestników na temat sektora pozarządowego,
 • nieformalne,
 • utworzenie Grupy „Wschód – Zachód” (podpisanie porozumienia)
 • podniesienie kwalifikacji członków organizacji oraz przygotowanie ich do pełnienia roli liderów lokalnych.

 

Portal opracowany został w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Wspierania Organizacji Okołobiznesowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowego Programu dla Polski 2003 Fundusz Małych Projektów.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Środa, 18 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN