PROJEKTY

REGENTIF - Sieć dla Intensyfikacji Innowacji w Dziedzinie Regeneracji Starych Obiektów Przemysłowych

O projekcie

Projekt REGENTIF Projekt ma na celu zbudowanie, uprawomocnienie i transfer metodologii wspomagającej innowacyjne myślenie w zakresie regeneracji starych obiektów przemysłowych. Regeneracja tych przestrzeni jest wielkim wyzwaniem dla systemów innowacyjnych w całej Europie, ponieważ ten problem dotyczy każdego społeczeństwa poprzemysłowego i będzie narastał z chwilą włączenia krajów kandydackich do Unii Europejskiej.

Cele projektu:

  • Identyfikacja skali problemu z określeniem kluczowych czynników (np. bezrobocie, skażenie środowiska) oraz kluczowych uczestników (firm, urzędów, inwestorów innych) występujących w procesie regeneracji - (aspekty nietechniczne)
  • Zdefiniowanie scenariusza realizacji poszczególnych etapów regeneracji (planowanie) - (aspekty nietechniczne)
  • Opracowanie procedur do oceny Technologii Przemysłowej (m.in. charakterystyka przemysłu stosowanego na danym terenie) - (aspekty techniczne)
  • Opracowanie procedur oceny oddziaływania na środowisko - (aspekty techniczne)
  • Ocena problemów pojawiających się podczas regeneracji terenów poprzemysłowych.
  • Walidacja opracowanej metodologii poprzez wdrożenie w pilotażowych obiektach (wybranym terenie wymagającym regeneracji)
  • Opracowanie na podstawie uzyskanych danych narzędzia Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management Tool), które zawiera informacje o wcześniej przeprowadzonych procesach regeneracji oraz wynikach projektu Regentif. Narzędzie będzie w postaci programu komputerowego, który wspomoże podejmowanie decyzji w procesie regeneracji terenów poprzemysłowych

Projekt realizowany jest w poszczególnych pakietach roboczych (WPs)

WP1 Przegląd wcześniejszych doświadczeń w Europie
WP2 Identyfikacja skali i zakresu procesów regeneracji (kluczowych czynników, oraz kluczowych uczestników), - zaprojektowanie modelowego podejścia do procesu regeneracji.
WP3 Opracowanie Metodologii dot. regeneracji terenów poprzemysłowych oraz Narzędzia Zarządzania Wiedzą
WP4 Wdrożenie Metodologii w pilotażowych obiektach
WP5 Walidacja oraz na jej podstawie udoskonalenie metodologii
WP6 Rozpowszechnianie informacji o projekcie, wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi projektami dotyczącymi terenów poprzemysłowych.

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Lipiec 2019
dziś jest: Piątek, 19 Lipiec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Międzynarodowa giełda kooperacyjna podczas targów gamescom, 20-22 sierpnia 2019 r., Kolonia (Niemcy)

2019-07-10
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy z branży gier komputerowych oraz szeroko pojętej branży IT do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej gamesmatch podczas targów gamescom, która odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia 2019 r. w Kolonii.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2019-07-09
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200 Spotkanie organizowane jest dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności przedsiębiorstw społecznych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN