PROJEKTY

                          

Projekt „Project Manager szansą na nową jakość pracy samorządów południowo-wschodniej Polski” jest realizowany od 01 listopada 2008 r. do 30 kwietnia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre Rządzenie; Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
 
Grupa docelowa, objęta projektem:
Projekt skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) z województw południowo – wschodniej Polski (Podkarpackiego, Małopolskiego, Lubelskiego i Świętokrzyskiego).
W ramach projektu realizowane jest szkolenie "Project Manager dla sektora samorządowego" obejmujące łącznie 15 ośmiogodzinnych dni szkoleniowych. Zakłada się przeszkolenie 240 pracowników JST (pełniących funkcje kierownicze lub zajmujących się realizacją projektów UE). w utworzonych 20 grupach szkoleniowych.
 
Główny cel projektu:
Podniesienie kompetencji i umiejętności kadry zarządzającej administracji terytorialnej w zakresie zarządzania projektami.
 
Szkolenie „Project Manager dla sektora samorządowego”
Szkolenie pozwoli nabyć umiejętności z zakresu zarządzania projektami i zostało przygotowane według wytycznych International Project Management Association. Skupia się na praktycznych aspektach PM, a także na przygotowaniu uczestników projektu do zdania egzaminu, który umożliwi uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego posiadaną wiedzę z zakresu PM na poziomie D – Certified Project Management Associate.
 
W lutym 2009 roku rozpoczęły się szkolenia w 10 grupach z 4 województw, które trwały do końca czerwca. Od 22 czerwca rozpoczęły się egzaminy certyfikujące przeprowadzane przez Stowarzyszenie Project Management Polska z siedzibą w Warszawie.
Ze szkoleń w pierwszym etapie skorzystało 115 osób. Drugi etap szkoleń rozpocznie się we wrześniu i będzie trwał do lutego 2010 roku i podobnie jak w I etapie zakończony zostanie egzaminem certyfikującym.

 Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pm.rarr.rzeszow.pl

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Marzec 2019
dziś jest: Środa, 27 Marzec 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Przedłużona Rekrutacja do Symulatora Przedsiębiorczości Społecznej (SPS)

2019-03-20
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Symulatorze Przedsiębiorczości Społecznej.

Spotkanie z przedsiębiorcami w Jaśle

2019-03-19
W dniu 15 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Jasła oraz okolic, którego organizatorem była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Urzędem Miasta w Jaśle.

Enterprise Europe Network: SME Panel – Konsultacje w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywością

2019-03-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zachęca Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywością.

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas targów Free From Functional Food Expo, 28-29 maja 2019 r., Barcelona

2019-03-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy z branży spożywczej do udziału w giełdzie kooperacyjnej podczas targów Free From Functional Food Expo, odbywającej się w dniach 28-29 maja 2019 r. w Barcelonie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN